logo
  1. 0

  Themıs Ceza Muhakemesi Hukuku Ismail Ercan

  Yazar: Kolektif Yayınevi: Kuram Kitap

  1. KISIM GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN ANA YAPISI I.   GENEL OLARAK II.  CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI 1. Zaman Bakımından Uygulama Alanı 2. Yer Bakımından Uygulama Alanı 3. Kişi Bakımından Uygulama Alanı   İKİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ I.     DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİ II.    CEZA DAVASININ KAMUSALLIĞI İLKESİ III.   MADDİ GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI İLKESİ IV.    ŞÜP... Devamnı Oku
  Tüm Siparişlerde Kargo Bedava Stokta Yok.

  Benzer Ürünler

  Ürün Açıklaması

  1. KISIM GİRİŞ
  BİRİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN ANA YAPISI
  I.   GENEL OLARAK
  II.  CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI
  III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI
  1. Zaman Bakımından Uygulama Alanı
  2. Yer Bakımından Uygulama Alanı
  3. Kişi Bakımından Uygulama Alanı
   
  İKİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ
  I.     DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİ
  II.    CEZA DAVASININ KAMUSALLIĞI İLKESİ
  III.   MADDİ GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI İLKESİ
  IV.    ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ
  V.     DOĞRUDANLIK İLKESİ
  VI.   SÖZLÜLÜK – YAZILILIK İLKESİ
  VII.  ALENİLİK İLKESİ
  VIII. KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ İLKESİ
   
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: CEZA MAHKEMELERİNİN YARGILAMA YETKİSİ
  I.   GENEL OLARAK
  II.  TÜRLERİ
  1. Madde Bakımından Yetki
  2. Yer Bakımından Yetki
  3. Kişi Bakımından Yetki
  4. Görev (= İş Bölümü) Bakımından Yetki
   
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU
  I.   GENEL OLARAK
  II.  CEZA DAVASI
  III. BAĞLANTILI UYUŞMAZLIKLAR
  1. Genel Olarak
  2. Türleri
  3. Sonuçları
   
  BEŞİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARI (= ŞARTLARI)
  I.   GENEL OLARAK
  II.  TÜRLERİ
  1. Dava Koşulları
  2. Yargılama Koşulları
  III. CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  IV.  MUHAKEME KOŞULLARININ SONUÇLARI
  1. Soruşturma Evresi
  2. Kovuşturma Evresi
   
  ALTINCI BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE SÜRELER
  I.   CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
  1. Genel Olarak
  2. Türleri
  3. Muhakeme İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar
  II.  CEZA MUHAKEMESİNDE SÜRELER
  1. Sürelerin Türleri ve Hesaplanması
  2. Eski Hale Getirme
  3. Adlî Tatil
  4. Tebligat
   
  2. KISIM CEZA MUHAKEMESİNİN ÖZNELERİ (= SÜJELERİ)
  BİRİNCİ BÖLÜM: MUHAKEME MAKAMLARI
  I.   GENEL OLARAK
  1. İtham Sistemi
  2. Tahkik Sistemi
  3. İşbirliği Sistemi
  II.  İDDİA MAKAMI (KAMUSAL VE BİREYSEL İDDİA)
  1. Genel Olarak
  2. Savcı
  3. Katılan (= Müdahil)
  III. SAVUNMA MAKAMI (BİREYSEL VE KAMUSAL SAVUNMA)
  1. Genel Olarak
  2. Bireysel Savunma
  3. Kamusal (= Teknik) Savunma: Müdafi
  IV.  YARGILAMA MAKAMI (YARGIÇLIK VE MAHKEME)
  1. Yargıç
  2. Mahkeme
   
  İKİNCİ BÖLÜM: DİĞER ÖZNELER (= SÜJELER)
  I.   KOLLUK (= ZABITA)
  1. Genel Olarak
  2. Görevleri
  II.  MAĞDUR VE ŞİKÂYETÇİ
  1. Genel Olarak
  2. Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları
  3. Mağdur ile Şikâyetçinin Dinlenmesi
   
  3. KISIM CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
  BİRİNCİ BÖLÜM: İSPAT KAVRAMI VE ARAÇLARI
  I.   GENEL OLARAK
  II.  KANIT TÜRLERİ
  1. Beyan Kanıtları
  2. Belge Kanıtları
  3. Belirtiler
   
  İKİNCİ BÖLÜM: KANITLARA ULAŞMA VE ONLARI İNCELEME
  I.   KANITLARIN TOPLANMASI
  1. Genel Olarak
  2. Zorla Getirme
  3. Gözlem Altına Alma
  4. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması
  5. Moleküler Genetik İnceleme
  6. Fizik Kimliğin Tespiti
  7. Keşif
  8. Yer Gösterme
  9. Teşhis
  10. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adlî Muayene
  11. Otopsi
  12. Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem
  II.  KANITLARIN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI
  III. KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  1. Genel Olarak
  2. Bilirkişi Mütalaası
   
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANIT YASAKLARI
  I.   GENEL OLARAK
  II.  TÜRLERİ
  1. Kanıt Elde Etme Yasakları
  2. Kanıt Değerlendirme Yasakları
  III. YASAK AĞACIN ZEHİRLİ MEYVESİ
  IV.  HUKUKA AYKIRI KANITLARIN DOSYADAN ÇIKARTILMASI
  V.   ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN ELDE EDİLEN KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
   
  4. KISIM KORUMA TEDBİRLERİ
  BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ
  I.   ORTAK ÖZELLİKLERİ
  II.  ÖN KOŞULLARI
  İKİNCİ BÖLÜM: YAKALAMA, DURDURMA VE GÖZALTINA ALMA
  I.   GENEL OLARAK
  II.  KOŞULLARI
  1. Herkesin Sahip Olduğu Yakalama Yetkisi
  2. Kolluğun Yakalama Yetkisi
  III. SONUÇLARI
  IV.  GÖZALTINA ALMA
  1. Genel Olarak
  2. Gözaltı Süreleri
  3. Sonuçları
  V.   DURDURMA VE KİMLİK SORMA
  VI.  İDARİ GÖZETİM
   
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TUTUKLAMA
  I.     GENEL OLARAK
  II.    KOŞULLARI
  1. Maddi Koşullar
  2. Biçimsel Koşullar
  III.   TUTUKLAMA KARARI
  IV.    TUTUKLULUK SÜRELERİ
  V.     TUTUKLAMA KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ
  VI.   TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ
  VII.  TUTUKLAMA KARARININ KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ
  VIII. ADLİ KONTROL
  1. Genel Olarak
  2. Koşulları
  3. Karar
  4. İçeriği
   
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ARAMA
  I.    GENEL OLARAK
  II.   KOŞULLARI
  III.  ARAMA KARARI VEYA EMRİ
  IV.   ARAMADA HAZIR BULUNABİLECEKLER
  V.    BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA
  VI.  ARAMANIN YAPILMASI
  VII. ARAMANIN SONA ERMESİ
   
  BEŞİNCİ BÖLÜM: ELKOYMA VE ALIKOYMA
  I.    GENEL OLARAK
  II.   KOŞULLARI
  III.  ELKOYMA İŞLEMİ
  IV.   DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BELGELERİN İNCELENMESİ
  V.   ELKONULAN EŞYANIN GERİ VERİLMESİ
  VI.  ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI
  VII. ÖZEL ELKOYMA
  1. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma
  2. Postada Elkoyma
  3. Avukat Bürolarında Elkoyma
  4. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması
  5. Bilgisayarlara, Bilgisayar Programlarına ve Kütüklerine Elkoyma
  6. Basılmış Eserlere Elkoyma
  7. Kaçakların Mal Varlığına Elkoyma
  8. Alıkoyma
   
  ALTINCI BÖLÜM: İLETİŞİMİN DENETLENMESİ
  I.    GENEL OLARAK
  II.  KOŞULLARI
  III. USUL VE SONUÇLARI
  IV.   TESADÜFEN ELDE EDİLEN KANITLAR
  V.   ÖNLEME AMAÇLI İLETİŞİMİN TESPİTİ
  1. Kapsam
  2. Yasal Düzenlemeler
  3. Dinleme Merkezi ve Yetkili Yargıç
   
  YEDİNCİ BÖLÜM: DİĞER KORUMA TEDBİRLERİ
  I.    GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ
  1. Genel Olarak
  2. Koşulları
  3. Sonuçları
  II.  TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME
  1. Genel Olarak
  2. Koşulları
  3. Sonuçları
  III. TANIK KORUMA TEDBİRİ
  1. Genel Olarak
  2. Koşulları
  3. Tedbirin Süresi, Uygulanması ve Kaldırılması
  IV.  İNTERNET YAYINLARINA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ VE İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARTILMASI TEDBİRİ
  1. Genel Olarak
  2. Koşulları
  3. Sonuçları
  4. Kişilik Hakkının İhlali Nedeniyle İçeriğin Yayından Çıkarılması ve İçeriğe Erişimin Engellenmesi
  5. Özel Yaşamın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi
  6. Ulusal Güvenlik ve Kamu Düzeninin Korunması, Suç İşlenmesinin Önlenmesi Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi
   
  SEKİZİNCİ BÖLÜM: KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
  I.   GENEL OLARAK
  II.  KOŞULLARI
  III. USUL
  IV.  TAZMİNATIN GERİ ALINMASI
   
  5. KISIM CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ
  BİRİNCİ BÖLÜM: SORUŞTURMA EVRESİ
  I.   GENEL OLARAK
  II.  SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI
  1. Suç Şüphesinin Öğrenilmesi
  2. Suç Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlemler
  3. Adli Görevlerin Yapılmasına Engel Olma
  III. SORUŞTURMANIN SONA ERMESİ
  1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (= Takipsizlik) Kararı
  2. Kamu Davasının Açılması için İddianame Düzenlenme Kararı
  3. Kamu Davasının Ertelenmesi
  4. Madde Bakımından Yetkisizlik (= Görevsizlik) Kararı
  5. İşleme Koymama veya İşlemden Kaldırma Kararı
   
  İKİNCİ BÖLÜM: KOVUŞTURMA EVRESİ
  I.   DURUŞMA HAZIRLIĞI
  II.  DURUŞMA
  1. Duruşmada Hazır Bulunacaklar
  2. Duruşmanın Başlaması
  3. Duruşma Tutanağı
  4. Duruşmanın Açıklığı (= Aleniyeti)
  5. Duruşmanın Düzen ve Disiplini
  6. Doğrudan Soru Yöneltme
  7. Ek Savunma Hakkı
  III. SON KARAR
  1. Genel Olarak
  2. Hüküm
  3. Karar Verme (Hüküm Kurma) Usulü
  4. Hükmün Açıklanması
  5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
   
  6. KISIM YASA YOLLARI
  BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ
  I.   GENEL OLARAK
  II.  YASA YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI
  1. Genel Olarak
  2. Cumhuriyet Savcısının Başvurma Hakkı
  3. Avukatın Başvurma Hakkı
  4. Şüpheli ve Sanığın Başvurma Hakkı
  5. Katılanın Başvurma Hakkı
  6. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı
  III. YASA YOLLARINA BAŞVURU USULÜ
  1. Süre
  2. Başvuru Usulü
  3. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi
  IV.  YASA YOLLARINA BAŞVURMANIN SONUÇLARI
  1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olma
  2. Cezanın Ağırlaştırılması Yasağı
   
  İKİNCİ BÖLÜM: OLAĞAN YASA YOLLARI
  I.   İTİRAZ
  1. Genel Olarak
  2. İtiraza Konu Edilebilecek Kararlar
  3. İtiraz Süresi
  4. Usul
  5. Etkisi
  II.  İSTİNAF
  1. Genel Olarak
  2. İstinafa Konu Edilebilecek Kararlar
  3. İstinaf Nedeni
  4. İstinaf Süresi
  5. Usul
  6. Etkisi
  III. TEMYİZ
  1. Genel Olarak
  2. Temyize Konu Edilebilecek Kararlar
  3. Temyiz Nedenleri
  4. Temyiz Süresi
  5. Usul
  6. Etkisi
   
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OLAĞANÜSTÜ YASA YOLLARI
  I.   CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI
  II.  YASA YARARINA BOZMA
  III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ
  1. Genel Olarak
  2. Başvuru Nedenleri
  3. Yargılamanın Yenilenmesi Süresi
  4. Usul
   
  7. KISIM MUHAKEME GİDERLERİ
  BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ
  I.   GENEL OLARAK
  II.  ÖZEL DURUMLAR
   
  8. KISIM ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
  BİRİNCİ BÖLÜM: KİŞİLER HAKKINDA ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
  I.   KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA MUHAKEME
  1. Genel Olarak
  2. İzin Vermeye Yetkili Merciler
  3. İzin Usulü
  II.  ÇOCUKLAR HAKKINDA MUHAKEME
   
  İKİNCİ BÖLÜM: DİĞER ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
  I.   ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERDE MUHAKEME
  II.  UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ
  1. Genel Olarak
  2. Koşulları
  3. Usul
  4. Sonuçları
  III. MÜSADERE MUHAKEMESİ
  1. Genel Olarak
  2. Muhakeme Usulü
  3. Geri Alma (= İade) Davası
   
  EKLER
  (1) CEZA MUHAKEMESİ YASASI İLE GETİRİLEN YENİLİKLER

  Özellikler

  Cilt Durumu Ciltsiz
  Basım Tarihi Ocak 2020
  Basım Yeri Türkiye
  Boyutlar 19,00 X 27,00 Cm
  Basım Dili Türkçe
  Kağıt Tipi 1. Hamur
  Sayfa Sayısı 1
  Barkod 9786059637015

  Katkıda Bulunanlar

  Yazar Kolektif