logo
  1. 0

  Patent Lisans Sözleşmeleri Deniz Topçu

  Yayınevi: Seçkin Yayıncılık

  Cumhuriyet'in kurulmasını müteakiben gerçekleştirilen hukuk reformunun temeli sayılan Türk Medeni Kanun'un kabul edilişinin 90. yılını kutladığımız şu günlerde Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak Medeni Hukuk ve onun ayrılmaz bir parçası olan Borçlar Hukuku alanında bir sempozyum düzenlemeye karar verdik. Sempozyumun amacı, Medeni Hukuk alanında emek vermiş hukukçuları bir araya getirerek, özellikle 2002 yılında Medeni Kanun'da başlayan ... Devamnı Oku
  Tüm Siparişlerde Kargo Bedava Stokta Yok.

  Benzer Ürünler

  Ürün Açıklaması

  Cumhuriyet'in kurulmasını müteakiben gerçekleştirilen hukuk reformunun temeli sayılan Türk Medeni Kanun'un kabul edilişinin 90. yılını kutladığımız şu günlerde Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak Medeni Hukuk ve onun ayrılmaz bir parçası olan Borçlar Hukuku alanında bir sempozyum düzenlemeye karar verdik.

  Sempozyumun amacı, Medeni Hukuk alanında emek vermiş hukukçuları bir araya getirerek, özellikle 2002 yılında Medeni Kanun'da başlayan ve 2012 yılında Borçlar Kanunu'yla devam eden değişimlerin, tüm boyutlarıyla tartışılması ve değerlendirilmesi imkanını sağlamaktır.

  Kabul edildikleri tarihten itibaren gerek Medeni Kanun'da gerekse Borçlar Kanunu'nda gerçekleştirilen bütün değişiklerin evrensel hukuk ilkeleri ışığında yapıldığı gerçeğinden hareketle, Medeni Hukuk alanına giren tüm kavramların ve müesseselerin evrensel hukuk ilkeleri ışığında tartışılmasına imkan vermek üzere, bu Sempozyum'un "Evrensel Hukuk İlkeleri Işığında Türk Medeni Hukukunda Değişimler Sempozyumu" adı altında yapılması isabetli bulunmuştur.

  İki günü kapsayan Sempozyum'da açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen oturumlarda Medeni Kanun'da ve Borçlar Kanunu'nda ortaya çıkan önemli güncel gelişmeler tüm yönleriyle ele alınmış ve tam anlamıyla bir bilgi şöleni yaşanmıştır. Bu nedenle Sempozyum'da sunulan tebliğleri içeren bu kitabın Medeni Hukuk alanında önemli bir başvuru kaynağı olması temenni edilmektedir.

  Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  -Dürüstlük Kuralı, Prof. Dr. Hüseyin Altaş
  -Hukuk Öğrenim Ve Eğitimindeki Gelişmeler, Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu
  -Türk Medeni Kanunumuzda İnsan Hakları, Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu
  -Türk Borçlar Kanunu'nun Konut Ve Çatılı İşyeri Kiralarına İlişkin Hükümlerinin Konu Bakımından Uygulama Alanı, Prof. Dr. Murat Doğan
  -6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Genel İşlem Şartlarına İlişkin Hükümleri Kapsamında İpotek Akit Tablosunda Yer Alan İpotekli Taşınmaz Malikine Ait Kefalet Taahhüdünün Geçerliliği Sorunu, Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş
  -Taşınmaz Mülkiyetinin Tapu Sicilinde Görünmeyen Kısıtlamaları, Prof. Dr. Hasan İşgüzar
  -Genel İşlem Koşulları İle Kararlaştırılan Ceza Koşulunun Denetlenmesi, Prof. Dr. Çiğdem Kırca
  -Milletlerarası Andlaşmaların Aile Hukukuna Etkisi, Prof. Dr. Kudret Güven
  -Kişiye Bağlı Hakların Kullanılmasında Yaşanan Değişiklikler, Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir
  -Evli Kadının Soyadı,Prof. Dr. Burak Özen
  -Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamalarında Kişisel Verilerin Korunması, Yrd. Doç. Dr. Emel Badur
  Tüm dünyada, hem ülkeler hem de uluslararası şirketler arasında patent savaşları ile kamuoyunu sarsan davaların gündeme taşınması ve hatta devletlerin gelişmişlik düzeyinin patent sayısı ile ölçülür aşamaya gelmesi, dikkatleri patent ve dolayısıyla en çok da lisans kavramına yöneltmişken, ülkemizdeki durum nedir? Ülkemizdeki patentler henüz yeterli mali karşılığını bulamamış ise de konuya ilgi ve beklenti hızla yükselmektedir.
  Patente olan bu ilgi artışı, başlı başına bir mali değere sahip patenti statik hak olmaktan çıkarıp onun yaygınlaşmasını ve değerinin piyasada katlanmasını sağlayan lisans sözleşmelerine de yansımaktadır.

  Bu nedenlerle kitapta konunun tüm boyutları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Özelikle patent lisans sözleşmelerinin konusunu oluşturan patent ve lisans kavramlarının kendine özgü nitelikleri ve terminolojisine yer verilmiş, bu niteliklerin sözleşmede yer alış biçimleri ile sözleşmenin kuruluşu ve hukuki niteliği değerlendirilmiştir.

  Diğer yandan, uygulamada en çok tartışma yaratan husus olan tarafların borçlarının belirlenmesi aşamasında her bir borç tek tek ele alınmış; özellikle patent hukukuna özgü olup PatKHK'da özel olarak düzenlenmiş olan patentin hükümsüzlüğü, hakkın sona ermesi gibi durumlarda sözleşmenin akıbetinin belirlenmesi detaylı olarak incelenmiştir. Bu borçlara aykırılığın sonuçları ve sözleşmenin sona ermesi de ele alınarak çalışmanın kapsamı oluşturulmuştur. Ayrıca farklı türlerde patent lisans sözleşmesi örneklerine ve sözleşmeler hazırlanırken dikkat edilecek check list'e yer verilmiştir.

  Zaman zaman mukayeseli hukuktaki uygulamalara da değinilen bu kitabın, her ne kadar ülkemizde yeteri kadar patent doğmasa da giderek artacağı düşüncesiyle gelecekteki uygulamalarda, bugün için de yabancı menşeli patentlerin ülkemizdeki üretimi için başvurulan lisans alımları süreçlerinde, bu konuda çalışan patent vekilleri ve hukukçulara faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

  Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  -Buluş ve Patent İlişkisi, Buluşun Patente Dönüşmesi
  -Zorunlu Lisans Sistemi ve Yasal Zorunluluk Durumları
  -Patent Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanmasında Dikkate Alınacak Unsurlar
  -İnhisari Lisans ve Basit Lisans
  -Patent Lisans Sözleşmelerinin Devamına Engel Olan Patent Sorunları
  -Patent Lisans Sözleşmelerinde Ayıp Kavramı ve Sonuçları
  -Patent Lisans Bedelinin Belirlenmesindeki Kriterler
  -Örnek Sözleşmeler
  (Tanıtım Bülteninden)   

  Özellikler

  Medya Cinsi Ciltsiz
  Hamur Tipi 1. Hamur
  Ebat 16X24
  İlk Baskı Yılı 2016
  Baskı Sayısı 1. Basım
  Barkod 9789750238307

  Katkıda Bulunanlar